Bob Hund - Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk