Sagor & Swing - Melodier och fåglar

 1. Apollons aftonsång (04:35)
 2. In i skogen (04:52)
 3. Klonkmelodin (02:03)
 4. Flickan och jätten (03:13)
 5. Valsen fortsätter vidare (03:02)
 6. En dag i Ruperts rike (04:26)
 7. Aningar (01:16)
 8. Fantasilandet raseras (05:33)
 9. Vagga min själ (03:40)
 10. Efterklanger (04:42)

Bought: 26 May 2018 03:55:06

Played:

 1. 27 May 2018 15:10:09
 2. 04 Jun 2018 09:21:11
 3. 10 Jun 2018 22:38:15
 4. 20 Jul 2018 10:43:08
 5. 05 Jun 2019 17:04:32
 6. 18 Jun 2019 17:55:13
 7. 29 Aug 2019 21:39:41
 8. 03 Sep 2019 22:59:13

Top