Ryuichi Sakamoto - Hidari Ude No Yume (1)

 1. Boku No Kakera (04:02)
 2. Saru To Yuki To Gomi No Kodomo (05:10)
 3. Kacha Kucha Nee (04:18)
 4. The Garden Of Poppies (05:37)
 5. Relache (03:57)
 6. Tell 'Em To Me (04:30)
 7. Living In The Dark (05:18)
 8. Slat Dance (02:50)
 9. Venezia (04:43)
 10. Saru No Ie (02:20)

Bought: 17 Dec 2020 18:55:19

Played:

 1. 21 Dec 2020 07:21:01

Top