Ryuichi Sakamoto - Hidari Ude No Yume (2)

 1. Boku No Kakera (instrumental mix) (04:02)
 2. Saru To Yuki To Gomi No Kodomo (instrumental mix) (05:08)
 3. Kacha Kucha Nee (instrumental mix) (04:52)
 4. The Garden of Poppies (instrumental Mix) (05:37)
 5. Relache (instrumental mix) (05:07)
 6. Tell'em To Me (Instrumental Mix) (04:39)
 7. Living In The Dark (Instrumental Mix) (05:28)
 8. Slat Dance (Instrumental Mix) (02:49)
 9. Venezia (Instrumental Mix) (04:40)
 10. Saru No Ie (instrumental mix) (02:19)

Bought: 17 Dec 2020 18:58:38

Played:

 1. 21 Dec 2020 08:03:50
 2. 21 Feb 2021 18:52:45
 3. 29 Mar 2021 21:46:02
 4. 21 Feb 2023 23:58:27

Top