Mairi Morrison & Alasdair Roberts - Urstan

 1. Mìle Marbhphaisg Air a' Ghaol (03:39)
 2. The Laird o' the Drum (06:15)
 3. Làrach do Thacaidean (02:54)
 4. Never Wed an Old Man (02:18)
 5. E Ho Leigein (03:39)
 6. Fiullaigean (03:27)
 7. Hion Dail-a Horo Hì (01:17)
 8. The Tri-Coloured House (04:43)
 9. Am Faca Sibh Lilidh Tha Mise Ri Lorg? (03:50)
 10. Ailein Duinn (06:53)
 11. The Whole House Is Singing (05:58)
 12. Leanabh an Òir (04:00)

Bought: 05 May 2012 04:39:05

Played:

 1. 06 May 2012 23:56:31
 2. 11 Jun 2012 14:29:43
 3. 06 Nov 2013 21:20:30
 4. 20 Aug 2014 17:15:46
 5. 01 Oct 2014 20:45:20

Top