Bob Hund - KlassiskBOBHUNkonsert (vinyl)

  1. Människa med kamera (04:42)
  2. Reinkarnerad exact som förut (06:26)
  3. Hollywood nästa (05:21)
  4. Min trampolin (04:17)
  5. Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk (03:44)
  6. Det överexponerade gömstället (06:55)
  7. Helgen v.48 (03:55)
  8. Harduingetmankandansatill? (04:28)
  9. Stanna klocka stanna (03:05)

Bought: 04 Apr 2020 15:51:15

Played:

  1. 15 Apr 2020 09:48:00

Top