Bob Hund - KlassiskBOBHUNkonsert (vinyl)

 1. Människa med kamera (04:42)
 2. Reinkarnerad exact som förut (06:26)
 3. Hollywood nästa (05:21)
 4. Min trampolin (04:17)
 5. Folkmusik för folk som inte kan bete sig som folk (03:44)
 6. Det överexponerade gömstället (06:55)
 7. Helgen v.48 (03:55)
 8. Harduingetmankandansatill? (04:28)
 9. Stanna klocka stanna (03:05)

Bought: 04 Apr 2020 15:51:15

Played:

 1. 15 Apr 2020 09:48:00
 2. 05 Jun 2020 16:35:22
 3. 13 Jun 2021 02:38:05
 4. 15 Jul 2021 10:49:32
 5. 16 Jul 2021 16:31:00
 6. 21 Jul 2021 16:23:30

Top