Bob Hund - Istället för musik: förvirring

 1. Istället för musik: förvirring (03:11)
 2. Dubbel tvekan (03:06)
 3. Plankton (03:17)
 4. Min trampolin (05:12)

Bought: 22 Feb 2001 21:48:34

Played:

 1. 23 Oct 2001 14:20:31
 2. 21 May 2009 16:34:21
 3. 20 Sep 2009 00:22:22
 4. 26 Aug 2010 14:27:50
 5. 26 Mar 2011 19:27:32
 6. 12 Apr 2012 02:09:59
 7. 08 Dec 2012 02:46:32
 8. 27 Aug 2014 00:53:47
 9. 29 Nov 2014 21:52:44
 10. 18 Aug 2015 19:48:07
 11. 22 Jun 2019 22:00:19
 12. 07 Mar 2020 22:10:50

Top