Fennesz - plus forty seven degrees 56' 37" minus sixteen degrees 51' 08"