Anne Grete Preus - Millimeter

  1. Månens elev
  2. Millimeter
  3. Stockholm
  4. Stemmene inni
  5. Hudløs søndag
  6. Sangen
  7. Uro
  8. Du er det du ser
  9. Speilet
  10. Jeg berører nesten

Bought: 07 Aug 1999 23:54:09

Top