AGF & Various - arachnesound

 1. Arachne feat Ismini Samanidou (01:11)
 2. Blackathena feat Reine Linda Nyongo (03:14)
 3. Cassandra feat Savina Yannatou (02:15)
 4. Sappho of Lesbos 600 BC feat Maria Arapoglou (02:24)
 5. Myrtis of Anthedon 500 BC (02:08)
 6. Korinna 500 BC (00:42)
 7. Arete of Cyrene 500 BC (01:00)
 8. Ptolemais 330 feat Anna Stereopoulou (02:32)
 9. Hipparchia of Maroneia 320 BC (01:16)
 10. Nossis 300 BC (01:32)
 11. Leontion 300 BC (01:48)
 12. Anyte of Tegea 300 BC (01:42)
 13. Hypatia of Alexandria 370-416 AD feat Nicoleta Chatzopoulou (03:22)
 14. Kassiani 800 AD (01:54)
 15. Pamphile of Epidaurus 1 AD (00:38)
 16. Anna Komnene 1083-1153 (01:10)
 17. Aganice Ainianos 1838-1892 (01:16)
 18. Kallirhoe Parren 1861-1940 (02:00)
 19. Irene Kountouris aka Raika 1901-1936 (01:50)
 20. Maria Polydouri 1902-1930 feat Maria Papadomanolaki (02:30)
 21. Melpo Axioti 19051973 (05:14)
 22. Rita Boumi-Papa 1906-1984 (01:17)
 23. Domna Samiou 1928-2012 (02:06)
 24. unknown Vlach women (01:56)
 25. Katerina Anghelaki-Rooke 1939-2020 (00:44)
 26. Katerina Gogou 1940-1993 (03:22)
 27. Eleni Varikas 1949 (01:09)
 28. Lena Platonos 1951 (02:36)
 29. Ioanna Zervou (00:53)
 30. Katerina Iliopoulou 1967 (02:24)
 31. Dimitra Ioannou 1967 (03:10)
 32. Eftychia Panayiotou 1980 (02:56)
 33. Konstantina Korryvanti 1989 (01:36)
 34. Marianna Karakoulaki 1989 (01:20)
 35. Hermaphroditus (01:22)
 36. Kymopoleia (00:59)

Bought: 20 Apr 2021 23:20:15

Played:

 1. 21 Apr 2021 18:03:00
 2. 06 Nov 2021 05:11:31

Top